AB 92 – Hvordan?

AB 92 er en forkortelse for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer ved bygge og anlægsopgaver udformet i 1992. AB 92 er et sæt standardbetingelser, som parterne kan aftale skal gælde inden for håndværks- og entrepriseaftaler.

Aftale om AB 92

Entreprenører og håndværkere bestemmer altså selv, hvorvidt AB 92 skal være en del af aftalegrundlaget. Betingelserne er altså ikke en lov, og det er ej heller lovpligtigt at benytte disse betingelser som en del af sine aftaler. AB 92 skal aftales udtrykkeligt mellem parterne for at være gældende.
Standardbetingelserne i AB 92 kan aftales, når begge parter agerer inden for deres erhverv. Selvom AB 92 ikke er aftalt oprindeligt, så kan man anvende regelsættet i forbindelse med tvister, hvis man på dette tidspunkt kan enes om, at dette regelsæt skal gælde.
Selvom AB 92 er et af de hyppigst anvendte regelsæt inden for entrepriseaftaler, så foretrækker nogle firmaer at anvende andre standardbetingelser fx SL 97. Ethvert standardregelsæt kræver imidlertid udtrykkelig aftale om, at det er gældende for entreprisen.

Anvendelsesområde

AB 92 kan som udgangspunkt anvendes ved alle størrelser byggerier, og det er også et af de hyppigst anvendte sæt standardbetingelser. Det er af denne grund ganske omfattende, og i små byggesager kan det være lidt overvældende at skulle sætte sig ind i betingelserne for aftalen. Når der er tale om en aftale mellem en forbruger og en entreprenør/håndværker aftales i stedet som udgangspunkt AB Forbruger.
Regelsættets primære formål er, at entreprisen bliver færdig i overensstemmelse med, hvad parterne har aftalt.

Omfang

AB 92 omfatter alle aspekter i en byggesag. Der er både fordele og ulemper ved at benytte sig af standardaftalen. Den største fordel er, at den kan give dig som bygherre en stor tryghed, fordi den netop omfatter hele byggeopgaven. Ulempen er derimod, at der stilles krav til dig som bygherre.
Regelsættet regulerer i forholdet mellem bygherren og entreprenøren blandt andet:

– Arbejds-/tidsplaner for entreprisen.
– Sikkerhedsstillelse før entreprisens start.
– Evt. ændringer i udførelsen af arbejdet.
– Tidspunkt og fremgangsmåden for betaling af entreprisen.
– Stillingtagen til evt. forsinkelses betydning.
– Fremgangsmåde ved afleveringen af entreprisen.
– Stillingtagen til evt. mangler ved entreprisen.

Hvorfor aftale AB 92?

Generelt anbefales det at vedtage AB 92 som en del af sit aftalegrundlag – om end et andet regelsæt. Det er altid nemmere at håndtere opståede konflikter, hvis man har vedtaget et regelsæt der skal gælde i tilfælde af uenighed. Ofte er der mange aftaleparter inde over en entreprise, og derfor kan et klart regelsæt minimere mængden af tvister. Ved entreprisesager er det ofte ganske betydelige beløb, der er på spil, og derfor skal der ikke meget til før, at tvister opstår uden et klart regelsæt at handle efter.

Hjælp til udarbejdelse af entreprisekontakter

Såfremt du står for at skulle indgå en entreprisekontrakt, så anbefales det altid, at du får en advokat, som kan bistå dig i forbindelse med indgåelsen. En god entreprisekontrakt er essentiel både for at undgå at konflikter overhovedet opstår, men også som hjælp i tilfælde af at konflikter alligevel opstår.