Hvad er AB-Forbruger?

AB Forbruger er et sæt standardbetingelser, som i deres udformning minder meget om blandt andet AB 92. Engang blev AB 92 faktisk brugt som standardbetingelser i forbindelse med byggeopgaver mellem private og håndværkere. Nu er der imidlertid udviklet særskilte standardbetingelser, som du kan bruge, når du som forbruger har et byggeprojekt. AB Forbruger er en forkortelse for Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere. Et af formålene med AB Forbruger er at beskytte dig som forbruger over for den professionelle håndværker/entreprenør.

Anvendelsesområde

AB Forbruger er tiltænkt at skulle anvendes ved byggeopgaver mellem en forbruger og en håndværker. Det karakteristiske for denne type aftale er, at håndværkeren handler inden for sit erhverv, mens forbrugeren handler uden for sit erhverv. I forhold til andre standardbetingelser, så giver AB Forbruger en beskyttelse af forbrugeren over for håndværkeren. Det er håndværkeren, der har bevisbyrden for, at den indgåede aftale ikke har karakter af en forbrugeraftale. Såfremt du som forbruger har allieret dig med en rådgiver fx ingeniør eller arkitekt, så bør du være opmærksom på, at bevisbyrden kan blive flyttet over på denne.
AB Forbrugers hovedformål er, at byggeopgaven bliver færdiggjort i overensstemmelse med det, som parterne oprindeligt har aftalt.

Regelsættet regulerer blandt andet:

– Sikkerhedsstillelse før byggeriets opstart.
– Tilrettelæggelse af arbejdsplaner.
– Tidsplan og betaling for arbejdet.
– Eventuelle forsinkelsers betydning.
– Fremgangsmåden ved aflevering af arbejdet.
– Hvordan eventuelle mangler skal håndteres.

Hvordan bliver AB Forbruger en del af aftalen?

AB Forbruger er ikke obligatorisk, og derfor skal den særskilt aftales for at gælde i jeres aftale. Det er vigtigt at tjekke, hvilket regelgrundlag entreprenøren anvender forud for aftaleindgåelsen. Det er nemlig ikke alle, der anvender AB Forbruger.
AB Forbruger standardbetingelserne er altså ikke gældende i jeres aftale med mindre I skriver dette ind i jeres aftale. Du kan med fordel søge advokatbistand forud for indgåelse af en byggekontrakt med en entreprenør/håndværker. Det kan nemlig have stor økonomisk betydning, hvis ikke du tilstrækkeligt har sikret dig ved aftaleindgåelsen.